Chào mừng Đoàn Khách từ Leipzig đến thăm DIGI-TEXX Việt Nam

Vào ngày 29 tháng 11, chúng tôi đã chào đón đoàn khách Khu vực Đầu tư LeipzigTrung tâm Năng lực SEPT từ thành phố Leipzig, do ông Clemens Schuelke – Thị trưởng phụ trách Phát triển Kinh tế, Lao động và Kỹ thuật số dẫn đoàn.

Trong suốt chuyến thăm, chúng tôi đã giới thiệu với các đại diện hàng đầu từ những tổ chức chính phủ, trường đại học Leipzig, nhiều doanh nghiệp, và các công ty khởi nghiệp từ Đức về năng lực công nghệ cũng như các bộ phận điều hành chuyên môn của chúng tôi.

Ban Lãnh đạo và Cổ đông DIGI-TEXX VIỆT NAM đã trình bày tổng quan về những đặc thù của Việt Nam, chỉ ra những lợi thế khi kinh doanh trong nước cũng như những khác biệt về văn hóa kinh doanh so với Đức.

Với những trao đổi thấu đáo và chia sẻ sâu sắc, chúng tôi hy vọng sẽ tìm được tiếng nói chung và mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai.

TIN TỨC LIÊN QUAN

DIGI-XTRACT Facilitates Digital Transformation Journey in The Mekong Delta Region

DIGI-XTRACT Thúc Đẩy Hành Trình Chuyển Đổi Số Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

Trong sự kiện Tuần lễ chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Mekong ...
DIGI-TEXX VIETNAM at The Mekong Delta Digital Transformation and Innovation Startup Week 2023

DIGI-TEXX VIỆT NAM tại Tuần lễ Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo Mekong Delta 2023

Vào ngày 18-19 tháng 5, DIGI-TEXX VIỆT NAM rất vinh dự được tham gia sự kiện do ...
Top 10 Sao Khue Award 2023 for DIGI-XTRACT

DIGI-TEXX VIỆT NAM Đoạt Ba Giải Thưởng Sao Khuê 2023

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh tại lễ ...

Leave a Comment

SHARE YOUR CHALLENGES