BẢO HIỂM

Đẩy mạnh phát triển giải pháp chuyển đổi số nhằm tối đa hóa hiệu suất quy trình, nâng cao hiệu quả và cải thiện chất lượng dịch vụ cho ngành bảo hiểm.

TIẾP CẬN VÀ CHÀO ĐÓN KHÁCH HÀNG

01 AUTOMATION DATA EXTRACTION INSURANCE

TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG

Quy trình xử lý trực tiếp (STP)/ Quy trình tự động hóa

Chúng tôi phân loại, trích xuất và kiểm tra chất lượng dữ liệu từ các tài liệu có cấu trúc và phi cấu trúc bằng cách sử dụng DIGI-XTRACT - một giải pháp Nhận dạng Ký tự Quang học (OCR) được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ Machine Learning (Học máy), Deep Learning (Học sâu) - thúc đẩy nhanh quá trình trích xuất dữ liệu và tối giảm sự can thiệp của con người.

Các loại tài liệu được trích xuất:
  • Dạng phi cấu trúc: Đơn xin việc, CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy khai sinh, Tờ khai, Giấy xuất viện, Hóa đơn, v.v.
  • Dạng có cấu trúc: Chứng nhận y tế, Minh họa phúc lợi bảo hiểm v.v
02 DATA PROCESSING AND VERIFICATION INSURANCE

XỬ LÝ VÀ XÁC MINH DỮ LIỆU

Quy trình đảm bảo/ Quy trình tự động hóa với trải nghiệm thực tế

Bằng cách kết hợp lợi thế của quy trình tự động hóa và yếu tố con người, chúng tôi đảm bảo chất lượng đầu ra lên đến 99,99% cho các lĩnh vực thiết yếu.

TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG

01 AUTOMATION DATA EXTRACTION INSURANCE

Quy trình xử lý trực tiếp (STP)/ Quy trình tự động hóa

Chúng tôi phân loại, trích xuất và kiểm tra chất lượng dữ liệu từ các tài liệu có cấu trúc và phi cấu trúc bằng cách sử dụng DIGI-XTRACT - một giải pháp Nhận dạng Ký tự Quang học (OCR) được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ Machine Learning (Học máy), Deep Learning (Học sâu) - thúc đẩy nhanh quá trình trích xuất dữ liệu và tối giảm sự can thiệp của con người.

Các loại tài liệu được trích xuất:
  • Dạng phi cấu trúc: Đơn xin việc, CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy khai sinh, Tờ khai, Giấy xuất viện, Hóa đơn, v.v.
  • Dạng có cấu trúc: Chứng nhận y tế, Minh họa phúc lợi bảo hiểm v.v

XỬ LÝ VÀ XÁC MINH DỮ LIỆU

02 DATA PROCESSING AND VERIFICATION INSURANCE

Quy trình đảm bảo/ Quy trình tự động hóa với trải nghiệm thực tế

Bằng cách kết hợp lợi thế của quy trình tự động hóa và con người, chúng tôi đảm bảo chất lượng đầu ra lên đến 99,99% cho các lĩnh vực thiết yếu.

KIỂM TRA XÓA TÊN -

TRUY TÌM SAI SÓT

Các chuyên gia của chúng tôi làm việc trên hệ thống sàng lọc khách hàng nhằm kích hoạt và gửi các truy vấn, sau đó xem xét và đóng lại các cảnh báo. Mục đích của việc kiểm tra này là để kết luận liệu 2 khách hàng này là đối tượng giống nhau hay khác nhau, từ đó đưa vào danh sách lưu ý của công ty bảo hiểm.

Đối với những trường hợp quan trọng yêu cầu sự tư vấn của khách hàng, chuyên gia sẽ hối thúc khách hàng ngay lập tức để đưa ra quyết định cuối cùng và kết thúc vấn đề.

XỬ LÝ BỒI THƯỜNG

DIGI-TEXX đã phát triển quy trình làm việc, xử lý yêu cầu bồi thường, tự động trích xuất dữ liệu và chẩn đoán từ giấy xuất viện bằng cách nhận diện mã từ Bảng phân loại bệnh tật quốc tế (ICD) với công nghệ Xử lý ảnh trước, Học máy (Machine Learning) và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
Kết quả cuối cùng sẽ được kiểm tra và chuyển sang cho công ty bảo hiểm chỉ trong vài phút. Điều này góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Bằng cách sử dụng hệ thống trích xuất tài liệu tự động, yêu cầu bồi thường bảo hiểm có thể được thực hiện nhanh hơn từ thời điểm nộp đơn cho đến khi khách hàng nhận được số tiền bồi thường.

HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

WELCOME CALL

CUỘC GỌI CHÀO MỪNG

INTERVENTION CALL FOR PREMIUMS PAYMENT

CUỘC GỌI CAN THIỆP

GIẢI PHÁP QUÉT

CENTRALIZED SCANNING PROCESS

QUY TRÌNH QUÉT TẬP TRUNG 

Bằng cách tận dụng giải phép quét tập trung của chúng tôi thông qua quét trang web và thiết bị di động - DIGI-SCAN, nhiều người dùng quốc tế có thể thao tác đồng thời trên một nền tảng xử lý kinh doanh để chụp, nhận và chuyển đổi hình ảnh mọi lúc, mọi nơi, và với mọi thiết bị.

Người dùng giờ đây có thể quét các tài liệu, trích xuất siêu dữ liệu, tiến hành kiểm tra chất lượng và tải các hình ảnh đã chụp đính kèm siêu dữ liệu lên trung tâm vận hành và bên thứ ba cung cấp dịch vụ để xử lý các bước tiếp theo.

UPFRONT SCANNING PROCESS

QUY TRÌNH QUÉT TRƯỚC

Giải pháp quét trước được xây dựng cho bộ phận chăm sóc khách hàng (CS) tại các chi nhánh để xử lý chứng từ và thực hiện các hành động phù hợp liên quan đến các bộ phận POS/Bồi thường/NB nhanh chóng và dễ dàng hơn.

  • Quét và xử lý các tài liệu bổ sung (báo cáo sức khỏe, đơn yêu cầu thay đổi thông tin, thư yêu cầu thanh toán, v.v)
  • Siêu dữ liệu và hình ảnh quét sẽ được chuyển đổi an toàn từ các chi nhánh sang hệ thống của công ty bảo hiểm thông qua các vi dịch vụ của DIGI-TEXX để xử lý tiếp theo.

QUY TRÌNH QUÉT TẬP TRUNG

CENTRALIZED SCANNING PROCESS

Bằng cách tận dụng giải phép quét tập trung của chúng tôi thông qua quét trang web và thiết bị di động - DIGI-SCAN, nhiều người dùng quốc tế có thể thao tác đồng thời trên một nền tảng xử lý kinh doanh để chụp, nhận và chuyển đổi hình ảnh mọi lúc, mọi nơi, và với mọi thiết bị.

Người dùng giờ đây có thể quét các tài liệu, trích xuất siêu dữ liệu, tiến hành kiểm tra chất lượng và tải các hình ảnh đã chụp đính kèm siêu dữ liệu lên trung tâm vận hành và bên thứ ba cung cấp dịch vụ để xử lý các bước tiếp theo.

QUY TRÌNH QUÉT TRƯỚC

UPFRONT SCANNING PROCESS

Bằng cách tận dụng giải phép quét tập trung của chúng tôi thông qua quét trang web và thiết bị di động - DIGI-SCAN, nhiều người dùng quốc tế có thể thao tác đồng thời trên một nền tảng xử lý kinh doanh để chụp, nhận và chuyển đổi hình ảnh mọi lúc, mọi nơi, và với mọi thiết bị.

Người dùng giờ đây có thể quét các tài liệu, trích xuất siêu dữ liệu, tiến hành kiểm tra chất lượng và tải các hình ảnh đã chụp đính kèm siêu dữ liệu lên trung tâm vận hành và bên thứ ba cung cấp dịch vụ để xử lý các bước tiếp theo.

DỰ ÁN THÀNH CÔNG

Data Extraction Solution For Customer Onboarding v6

Data Extraction Solution for Customer Onboarding Straight-Through Process

We serve a leading international insurance and financial services company with over 1.5 million customers operating in Asia, Canada, and the United States.
Xem thêm
INTELLIGENT DOCUMENT SCANNING 2

Giải pháp quét tài liệu thông minh

Giải pháp quét tài liệu thông minh được thiết kế cho phòng chăm sóc khách hàng tại các chi nhánh để xử lý tài liệu và phát hiện các loại tài liệu phù hợp,...
Xem thêm
c

Tự Động Hóa Quy Trình Tiếp Nhận Khách Hàng

Một giải pháp tự động giúp loại bỏ hoàn toàn cần các tác vụ thủ công nhằm thúc đẩy hiệu quả quy trình vận hành.
Xem thêm

CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHÁC