Data annotation Object Detection

Object Detection and Labeling in The Construction Sector 

Our client is a company specializing in AI and Computer Vision in the construction sector. They have gained recognition for their AI-driven construction solutions…
Data annotation Object Detection

Object Detection and Labeling in The Construction Sector 

Our client is a company specializing in AI and Computer Vision in the construction sector. They have gained recognition for their AI-driven construction solutions…

Yêu Cầu Bồi Thường Bảo Hiểm Tự Động

Giải pháp tự động hóa thông minh giúp giảm thời gian xử lý hồ sơ khiếu nại phức tạp từ vài ngày xuống còn vài phút.
02A. Automated Insurance Claims_v2

Yêu Cầu Bồi Thường Bảo Hiểm Tự Động

Giải pháp tự động hóa thông minh giúp giảm thời gian xử lý hồ sơ khiếu nại phức tạp từ vài ngày xuống còn vài phút.
02A. Automated Insurance Claims_v2
c

Tự Động Hóa Quy Trình Tiếp Nhận Khách Hàng

Một giải pháp tự động giúp loại bỏ hoàn toàn cần các tác vụ thủ công nhằm thúc đẩy hiệu quả quy trình vận hành.
c

Tự Động Hóa Quy Trình Tiếp Nhận Khách Hàng

Một giải pháp tự động giúp loại bỏ hoàn toàn cần các tác vụ thủ công nhằm thúc đẩy hiệu quả quy trình vận hành.

CÁC DỰ ÁN THÀNH CÔNG KHÁC

Data annotation Object Detection

Object Detection and Labeling in The Construction Sector 

Our client is a company specializing in AI and Computer Vision in the construction sector. They have gained recognition for their AI-driven construction solutions…
Historical Records Library Banner

Dịch vụ số hóa hồ sơ lịch sử tại Thư viện

Quy trình xử lý dữ liệu áp dụng DIGI-XTRACT để phân loại, phát hiện và trích xuất cả các tài liệu lịch sử viết và in từ thế kỷ 14…
INTELLIGENT DOCUMENT SCANNING 2

Giải pháp quét tài liệu thông minh

Giải pháp quét tài liệu thông minh được thiết kế cho phòng chăm sóc khách hàng tại các chi nhánh để xử lý tài liệu và phát hiện các loại tài liệu phù hợp,…
Hotel Invoice 04

Xử Lý Hóa Đơn Toàn Cầu

Khách hàng của chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ hậu cần và chuỗi cung ứng trên toàn cầu, xử lý hàng nghìn hóa đơn từ các nhà cung cấp…
c

Tự Động Hóa Quy Trình Tiếp Nhận Khách Hàng

Một giải pháp tự động giúp loại bỏ hoàn toàn cần các tác vụ thủ công nhằm thúc đẩy hiệu quả quy trình vận hành.
02A. Automated Insurance Claims_v2

Yêu Cầu Bồi Thường Bảo Hiểm Tự Động

Giải pháp tự động hóa thông minh giúp giảm thời gian xử lý hồ sơ khiếu nại phức tạp từ vài ngày xuống còn vài phút.
03A. Digital Inspection System_V2

Hệ thống thanh tra kỹ thuật số

Dành ít thời gian hơn để thu thập dữ liệu từ thủ tục giấy tờ và có nhiều thời gian hơn để cải thiện hiệu suất kiểm tra của bạn.