Hệ Thống Thanh Tra Kỹ Thuật Số

SERVICE OFFERS:

THÁCH THỨC TỪ DOANH NGHIỆP

Hiện tại, hệ thống thanh tra truyền thống chủ yếu dựa vào các công cụ giấy tờ cũ, điều này gây khó khăn cho việc thu thập và chuẩn hóa thông tin và quy trình kiểm tra. Khách hàng của chúng tôi cũng gặp câu chuyện tương tự Các quy trình của khách hàng chủ yếu được xử lý và ghi lại bằng hệ thống dựa trên giấy thủ công. Thông tin được ghi lại không có tổ chức và gây khó khăn cho việc trích xuất dữ liệu cho các thống kê hoặc báo cáo nội bộ.

Thứ hai, quy trình, luồng công việc, văn bản chưa chuẩn giữa các phòng ban do cách kiểm tra hiện nay. Điều cần thiết là phải có một giải pháp giúp tất cả các hành động tuân theo nguyên tắc và sắp xếp dữ liệu tốt để được lưu trữ ở định dạng chuẩn và dễ dàng truy cập khi cần.

GIẢI PHÁP

Dự án này nhằm cung cấp giải pháp phần mềm trọn gói giúp khách hàng quản lý toàn bộ công việc giám định.

Chúng tôi đã phát triển một ứng dụng vi tính hóa sẽ được các thanh tra viên sử dụng để ghi lại thông tin từ các hoạt động thanh tra và các trường hợp tiếp theo cho đến khi có kết luận. Ứng dụng này cũng đóng vai trò là công cụ quản lý để giám sát việc tuân thủ, hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược và cung cấp thông tin chi tiết và phân tích dữ liệu cũng như cải thiện hiệu suất và thúc đẩy các quyết định dựa trên dữ liệu.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

  • Hệ thống kiểm tra tiên tiến đã giúp loại bỏ các thủ tục và công việc dựa trên giấy tờ.
  • Dữ liệu và phân tích do hệ thống tạo ra được hỗ trợ để định hình các chiến dịch và quyết định của các cơ quan chính phủ
  • Tăng hiệu quả và hiệu suất của nhân viên và giảm khối lượng công việc
  • Giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật
  • Quy trình chuẩn hóa
01B. BUSINESS OUTCOME_V2
01C. CLIENT FEEDBACK_V2

NHẬN XÉT TỪ KHÁCH HÀNG

“Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của nhóm DIGI-TEXX trong việc phân tích các quy trình của chúng tôi và hợp lý hóa chúng. Nhóm làm việc với sự nhiệt tình cao nhất để cung cấp tư vấn và hỗ trợ nhằm cải thiện hiệu suất kiểm tra của chúng tôi, thúc đẩy tuân thủ và đóng góp tích cực cho hành trình chuyển đổi kỹ thuật số của chúng tôi.”

RELATED CASE STUDIES

Historical Records Library Banner

Digitizing Service For Historical Records at Library

Data processing workflow applied DIGI-XTRACT to classify, detect, and extract both written and printed historical records from the 14th century...

INTELLIGENT DOCUMENT SCANNING 2

Giải Pháp Quét Tài Liệu Thông Minh

Giải pháp quét tài liệu thông minh được thiết kế cho phòng chăm sóc khách hàng tại các chi nhánh để xử lý tài liệu và phát hiện các loại tài liệu phù hợp,...

Xử Lý Hóa Đơn Toàn Cầu

Khách hàng của chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ hậu cần và chuỗi cung ứng trên toàn cầu, xử lý hàng nghìn hóa đơn từ các nhà cung cấp...

SHARE YOUR CHALLENGES