CHÍNH PHỦ VÀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Chúng tôi là đối tác đáng tin cậy với sứ mệnh số hóa các quy trình trên giấy tờ và giải phóng tiềm năng của dữ liệu.

XỬ LÝ TÀI LIỆU & DỮ LIỆU THÔNG MINH

GIẢI PHÁP CHUYÊN BIỆT

Hầu hết các tổ chức chính phủ và phi chính phủ vẫn sử dụng các công cụ truyền thống để quản lý dự án, cộng tác và hầu hết các hoạt động dựa trên giấy tờ khác của họ. Trong kỷ nguyên siêu kết nối kỹ thuật số này, chúng tôi mang đến nhiều dịch vụ số hóa để giúp các tổ chức chuẩn hóa và hợp thức hóa quy trình làm việc, đồng thời tận dụng thông tin dữ liệu chuyên sâu để đưa ra quyết định nhanh chóng.

XỬ LÝ TÀI LIỆU & DỮ LIỆU THÔNG MINH

Chúng tôi giúp thay thế các thủ tục giấy tờ bằng cách xây dựng các giải pháp trí tuệ nhân tạo để trích xuất dữ liệu từ nhiều loại tài liệu khác nhau bằng công nghệ tiên tiến.

Bằng cách sử dụng các kỹ thuật Deep Learning và Machine Learning để tự động nhận dạng và chuyển đổi các ký tự chữ số in và viết tay thành dữ liệu có thể chỉnh sửa. Việc này giúp loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công và cải thiện hiệu quả kinh doanh.

GIẢI PHÁP CHUYÊN BIỆT

HỆ THỐNG THANH TRA KỸ THUẬT SỐ

DIGI-TEXX phát triển một hệ thống trên máy tính cho phép thanh tra viên chuyển từ làm việc trên giấy tờ sang làm việc trên máy tính, đồng thời cho phép truy cập để thu thập dữ liệu tốt hơn và lập kế hoạch cũng như giám sát các hoạt động kiểm tra.

Tiết kiệm thời gian cho việc thu thập và xử lý dữ liệu thủ công từ thủ tục giấy tờ và có nhiều thời gian hơn để cải thiện quy trình kiểm tra. Hệ thống là công cụ quản lý để giám sát việc tuân thủ, hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược, cung cấp việc phân tích dữ liệu, cũng như cải thiện hiệu suất và thúc đẩy các quyết định dựa trên dữ liệu.

DỰ ÁN THÀNH CÔNG

Tự Động Hóa Quy Trình Tiếp Nhận Khách Hàng

Một giải pháp tự động giúp loại bỏ hoàn toàn cần các tác vụ thủ công nhằm thúc đẩy hiệu quả quy trình vận hành.
Xem thêm
Automated Insurance Claims Background

Automated Insurance Claims

Intelligent automation solution to reduce complex claims document processing time from days to minutes.
Xem thêm
Digital Inspection System Background

Digital Inspection System

Spend less time collecting data from paperwork and more time improving your inspection performance.
Xem thêm

CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHÁC