DIGI-DMS

Đơn giản hóa quy trình lưu trữ và tìm kiếm dữ liệu

DIGI-DMS là hệ thống lưu trữ được xây dựng bằng ứng dụng web dựa trên nền tảng công nghệ đám mây được phát triển bởi DIGI-TEXX. Hệ thống quản lý tài liệu điện tử (DMS) cho phép nhiều người dùng đồng thời truy cập và quản lý các chứng từ, lưu trữ tài liệu với những chức năng:

ĐĂNG TẢI DỮ LIỆU

PHÂN LOẠI

TÌM KIẾM

LƯU TRỮ

Với DIGI-DMS, tất cả các tài liệu và dữ liệu đều được chuẩn hóa và lưu trữ đồng bộ trong cơ sở dữ liệu tập trung nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu chi phí vận hành và đảm bảo tính bảo mật cho hệ thống thông tin tập trung – Hỗ trợ quản lý dữ liệu tốt hơn với khả năng truy cập nhanh chóng và dễ dàng.

TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ

IMAGE QUALITY ENHANCEMENT ICON DMS TECHNOLOGIES

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HÌNH ÀNH

Đảm bảo dữ liệu nhập vào chuẩn nhất với công cụ OCR

OCR

Trích xuất dữ liệu có chất lượng tốt nhất

DOCKER PLATFORM ICON DMS TECHNOLOGIES

NỀN TẢNG DOCKER

Tạo điều kiện thuận lợi và đơn giản hóa quy trình vận hành

MACHINE LEARNING ICON DMS TECHNOLOGIES

MACHINE LEARNING

Tích hợp công cụ OCR để phân loại và trích xuất dữ liệu

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

01

CẢI TIẾN LƯU TRỮ TÀI SẢN KỸ THUẬT SỐ

Cắt giảm việc in ấn các tài liệu không cần thiết, tránh tình trạng tải lên và lưu trữ tài liệu trùng lặp. Tất cả những tài liệu liên quan đều tự động liên kết với nhau.

02

NÂNG CAO KHẢ NĂNG TÌM KIẾM

Tìm kiếm và theo dõi tài liệu một cách nhanh chóng thông qua Chức năng tìm kiếm từ khóa tối ưu.

03

TỐI ƯU CHI PHÍ

Tiết kiệm khoản đầu tư vào công nghệ thông tin vì với DIGI-DMS bạn không cần phải đầu tư vào đội ngũ xây dựng và phát triển hệ thống lưu trữ.

DỰ ÁN THÀNH CÔNG

Tự Động Hóa Quy Trình Tiếp Nhận Khách Hàng

Một giải pháp tự động giúp loại bỏ hoàn toàn cần các tác vụ thủ công nhằm thúc đẩy hiệu quả quy trình vận hành.
Xem thêm
Automated Insurance Claims Background

Automated Insurance Claims

Intelligent automation solution to reduce complex claims document processing time from days to minutes.
Xem thêm
Digital Inspection System Background

Digital Inspection System

Spend less time collecting data from paperwork and more time improving your inspection performance.
Xem thêm