Dịch vụ chú thích và ghi nhãn dữ liệu

Chúng tôi xử lý dữ liệu đầu vào để hệ thống AI được đào tạo một cách thông minh. Chuyển hóa dữ liệu của bạn thành thông tin có giá trị thông qua các dịch vụ chú thích dữ liệu chính xác của chúng tôi.

24/7

Dịch vụ vận hành 365

30+

Ngôn ngữ xử lý

1200+

Nhân viên kinh nghiệm

100%

Bảo mật dữ liệu &
Đảm bảo chất lượng

Giải pháp chú thích dữ liệu toàn diện và có thể tùy chỉnh để đào tạo mô hình AI

Việc xây dựng mô hình Trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc Học máy (ML) cũng giống như việc đào tạo con người, nó đòi hỏi khối lượng lớn dữ liệu được phân loại và chú thích chính xác. Văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc video sẽ trở thành dữ liệu được đào tạo thông qua Chú thích dữ liệu. Việc dán nhãn dữ liệu thường được hoàn thành bởi con người nhằm đảm bảo độ chính xác cao nhất.

Với dịch vụ chú thích dữ liệu tại DIGI-TEXX, chúng tôi giúp doanh nghiệp xử lý dữ liệu trên quy mô lớn bằng cách cung cấp tính năng gắn thẻ và ghi nhãn chính xác cho cả dữ liệu có cấu trúc và không cấu trúc. Chúng tôi đảm bảo đầu ra chất lượng cao và xử lý các dự án ở mọi quy mô hoặc độ phức tạp.

DIGI-TEXX cung cấp đội ngũ chuyên viên chú thích dữ liệu có kinh nghiệm và đáng tin cậy, đảm bảo cung cấp dữ liệu đào tạo chất lượng cao.

Chúng tôi thực hiện dự án đào tạo trên hệ thống có sẵn của bạn hoặc trên hệ thông AI của DIGI-TEXX để đảm bảo rằng tất cả dữ liệu của bạn đều được chú thích chính xác.

Các dịch vụ dán nhãn dữ liệu của DIGI-TEXXX giúp bạn chuyển đổi dữ liệu của mình thành thông tin chi tiết có giá trị cho mô hình AI của doanh nghiệp.

Chúng tôi là thành viên của

EuroCham Logo New 2
LOGO GBA
Logo AmCham
Vinasa logo
Logo HCA

Dịch vụ ghi nhãn dữ liệu

Chúng tôi chuyên phát triển các mô hình AI thông qua dữ liệu đào tạo bằng các kỹ thuật chú thích dữ liệu khác nhau. Chúng tôi đảm bảo tính chính xác và kiểm soát chất lượng trong suốt quá trình.

Data Annotation and Labeling serivces

DỊCH VỤ CHÚ THÍCH HÌNH ẢNH

Dữ liệu do con người chú thích chính xác hơn và có chất lượng cao hơn dữ liệu được chú thích bằng máy. Để đảm bảo trải nghiệm học máy tối ưu, DIGI-TEXX cung cấp dịch vụ chú thích dữ liệu thông qua các chuyên gia có kỹ năng cần thiết.

Các dịch vụ này bao gồm phát hiện đối tượng, phân đoạn ngữ nghĩa, phân tích tình cảm, chú thích ngữ nghĩa, hộp giới hạn 2D/3D, đa giác, hình khối và chú thích điểm chính.

Các chuyên gia của chúng tôi xử lý hình ảnh để máy móc có thể nhận thức thế giới giống như con người. Hãy để DIGI-TEXX làm nhà cung cấp dịch vụ ghi nhãn dữ liệu của bạn.

Data Annotation and Labeling serivces

DỊCH VỤ CHÚ THÍCH VIDEO

Công cụ chú thích video nâng cao của chúng tôi cho phép bạn chụp từng đối tượng trong từng khung hình video và chú thích nó. Điều này làm cho các vật thể chuyển động được máy móc nhận ra một cách nhanh chóng.

Chúng tôi có công nghệ và kinh nghiệm để cung cấp các dịch vụ chú thích video toàn diện, cung cấp cho bạn bộ dữ liệu được gắn nhãn chính xác cho tất cả các nhu cầu chú thích video của bạn. Chúng tôi có thể giúp bạn xây dựng các mô hình thị giác máy tính với mức độ chính xác mong muốn.

CHÚ THÍCH DỮ LIỆU NỀN TẢNG HỘP

DỊCH VỤ CHÚ THÍCH VĂN BẢN

Đối với chú thích văn bản, thẻ siêu dữ liệu được sử dụng để gắn nhãn cho các đặc điểm. Vì vậy, nó có thể giúp bạn tối ưu hóa bộ dữ liệu đào tạo AI. Từ đó, máy móc sẽ hiểu được cụm từ, câu, từ khóa và cảm xúc được chú thích trong văn bản nhằm giúp máy móc hiểu về mục đích viết và cảm xúc con người truyền tải qua từng câu từng chữ. Chúng tôi hỗ trợ xử lý các ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Đức và tiếng Việt.

Chú thích văn bản là giải pháp tốt nhất cho nhiều ứng dụng như tạo chatbot thông minh, trợ lý giọng nói, công cụ tìm kiếm hiệu quả hơn, dịch máy, lưu trữ tài liệu lịch sử, v.v.

Chúng tôi cũng chép lại nội dung văn bản và giọng nói có trong hình ảnh hoặc video bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION BACKGROUND

DỊCH VỤ HỌC MÁY

Với Dịch vụ học máy của chúng tôi, bạn có thể trích xuất những thông tin có giá trị từ lượng dữ liệu khổng lồ và hiểu được các chuyển động phức tạp bằng cách sử dụng các thuật toán nâng cao và kỹ thuật học sâu.

Chúng tôi tận dụng các công cụ và kỹ thuật tiên tiến để đẩy nhanh quá trình đào tạo mô hình bằng cách sử dụng bộ dữ liệu lớn, giảm thiểu thời gian cần thiết để đạt được kết quả tối ưu. Tất cả dữ liệu sẽ trải qua các bước tiền xử lý dữ liệu của chúng tôi (làm sạch dữ liệu, xử lý các giá trị bị thiếu và nâng cao chất lượng hình ảnh) để cải thiện hiệu suất của mô hình.

DIGI-TEXX hiểu sự phức tạp của quá trình phát triển AI, cung cấp các mô hình chất lượng cao đưa ra dự đoán chính xác và thông tin chi tiết có giá trị trong thế giới dựa trên dữ liệu ngày nay.

DỊCH VỤ CHÚ THÍCH HÌNH ẢNH

Đa Giác

Dữ liệu do con người chú thích chính xác hơn và có chất lượng cao hơn dữ liệu được chú thích bằng máy. Để đảm bảo trải nghiệm học máy tối ưu, DIGI-TEXX cung cấp dịch vụ chú thích dữ liệu thông qua các chuyên gia có kỹ năng cần thiết.

Các dịch vụ này bao gồm phát hiện đối tượng, phân đoạn ngữ nghĩa, phân tích tình cảm, chú thích ngữ nghĩa, hộp giới hạn 2D/3D, đa giác, hình khối và chú thích điểm chính.

Các chuyên gia của chúng tôi xử lý hình ảnh để máy móc có thể nhận thức thế giới giống như con người. Hãy để DIGI-TEXX làm nhà cung cấp dịch vụ ghi nhãn dữ liệu của bạn.

DỊCH VỤ CHÚ THÍCH VIDEO

Chú thích điểm chính

Công cụ chú thích video nâng cao của chúng tôi cho phép bạn chụp từng đối tượng trong từng khung hình video và chú thích nó. Điều này làm cho các vật thể chuyển động được máy móc nhận ra một cách nhanh chóng.

Chúng tôi có công nghệ và kinh nghiệm để cung cấp các dịch vụ chú thích video toàn diện, cung cấp cho bạn bộ dữ liệu được gắn nhãn chính xác cho tất cả các nhu cầu chú thích video của bạn. Chúng tôi có thể giúp bạn xây dựng các mô hình thị giác máy tính với mức độ chính xác mong muốn.

DỊCH VỤ CHÚ THÍCH VĂN BẢN

Chú thích văn bản

Đối với chú thích văn bản, thẻ siêu dữ liệu được sử dụng để gắn nhãn cho các đặc điểm. Vì vậy, nó có thể giúp bạn tối ưu hóa bộ dữ liệu đào tạo AI. Từ đó, máy móc sẽ hiểu được cụm từ, câu, từ khóa và cảm xúc được chú thích trong văn bản nhằm giúp máy móc hiểu về mục đích viết và cảm xúc con người truyền tải qua từng câu từng chữ. Chúng tôi hỗ trợ xử lý các ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Đức và tiếng Việt.

Chú thích văn bản là giải pháp tốt nhất cho nhiều ứng dụng như tạo chatbot thông minh, trợ lý giọng nói, công cụ tìm kiếm hiệu quả hơn, dịch máy, lưu trữ tài liệu lịch sử, v.v.

Chúng tôi cũng chép lại nội dung văn bản và giọng nói có trong hình ảnh hoặc video bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.

DỊCH VỤ HỌC MÁY

Máy học (Machine Learning)

Với Dịch vụ học máy của chúng tôi, bạn có thể trích xuất những thông tin có giá trị từ lượng dữ liệu khổng lồ và hiểu được các chuyển động phức tạp bằng cách sử dụng các thuật toán nâng cao và kỹ thuật học sâu.

Chúng tôi tận dụng các công cụ và kỹ thuật tiên tiến để đẩy nhanh quá trình đào tạo mô hình bằng cách sử dụng bộ dữ liệu lớn, giảm thiểu thời gian cần thiết để đạt được kết quả tối ưu. Tất cả dữ liệu sẽ trải qua các bước tiền xử lý dữ liệu của chúng tôi (làm sạch dữ liệu, xử lý các giá trị bị thiếu và nâng cao chất lượng hình ảnh) để cải thiện hiệu suất của mô hình.

DIGI-TEXX hiểu sự phức tạp của quá trình phát triển AI, cung cấp các mô hình chất lượng cao đưa ra dự đoán chính xác và thông tin chi tiết có giá trị trong thế giới dựa trên dữ liệu ngày nay.

DIGI-TEXX sẽ là lựa chọn tốt nhất cho bạn

Các quản lý từ nhiều loại hình doanh nghiệp chuyển sang DIGI-TEXX để nâng cao trải nghiệm kỹ thuật số cho khách hàng của họ.

test 7

Client Name

Company name

Vivamus integer suscipit taciti etiam primis tempor sagittis sit euismod libero facilisi aptent felis blandit cursus gravida sociis tempor.

test 6

CLIENT NAME

Company name

Vivamus integer suscipit taciti etiam primis tempor sagittis sit euismod libero facilisi aptent felis blandit cursus gravida sociis tempor.

test 1

CLIENT NAME

Company name

Vivamus integer suscipit taciti etiam primis tempor sagittis sit euismod libero facilisi aptent felis blandit cursus gravida sociis tempor.

Mô Hình Triển Khai Dịch Vụ

Biểu Đồ Chú thích và Dán Nhãn Dữ Liệu

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tư vấn dán nhãn dữ liệu của chúng tôi sử dụng thiết kế lấy khách hàng làm trung tâm để tạo điều kiện chuyển đổi kinh doanh hiệu quả.

Chú thích dữ liệu là quá trình gắn nhãn dữ liệu phi cấu trúc, sau đó được sử dụng để huấn luyện các mô hình học máy. Trong thời đại công nghệ và tài nguyên dữ liệu ngày càng phát triển nhanh chóng, việc hiểu được số lượng lớn dữ liệu thô là một khó khăn đối với nhiều doanh nghiệp. Chú thích cho phép các công ty có nhiều góc nhìn đa dạng hơn và tận dụng thông tin họ đã thu thập. Không có nó, phần lớn thông tin thô sẽ không thể sử dụng được.

Các bộ dữ liệu được chú thích chính xác cung cấp những hiểu biết có giá trị về cách mọi người sử dụng các sản phẩm kỹ thuật số và cho phép các tổ chức xây dựng các giải pháp AI với tỷ lệ thành công cao hơn trong hệ thống sản xuất.

Các loại dữ liệu phổ biến yêu cầu chú thích bao gồm hình ảnh, video, văn bản và tệp âm thanh. Việc ghi nhãn phù hợp cho phép các mô hình học máy được giám sát xác định đối tượng, hiểu được cảm xúc và thực hiện các tác vụ như dịch thuật hoặc nhận dạng giọng nói.

Chú thích dữ liệu được sử dụng trong học máy để huấn luyện các mô hình nhằm xác định các xu hướng và đưa ra dự đoán. Bằng cách gắn nhãn dữ liệu bằng các thẻ chính xác, thuật toán học máy có thể học cách nhận biết và phân loại dữ liệu mới với độ chính xác cao.

Quá trình này rất quan trọng đối với việc học có giám sát của máy, chúng được huấn luyện về dữ liệu được gắn nhãn để phân loại dữ liệu mới, chưa được gắn nhãn. Chú thích dữ liệu cũng được sử dụng trong học tập không giám sát để giúp máy xác định các xu hướng và mối tương quan trong dữ liệu. Độ chính xác và chất lượng của chú thích dữ liệu ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của các mô hình học máy.

Dán nhãn dữ liệu và chú thích dữ liệu là các khái niệm liên quan nhưng bao gom62 các quy trình hơi khác nhau trong bối cảnh học máy (ML) và phân tích dữ liệu:

Dán nhãn dữ liệu liên quan đến việc gán các thẻ hoặc nhãn có ý nghĩa và mô tả cho các điểm hoặc trường hợp dữ liệu cụ thể. Dán nhãn dữ liệu tập trung vào các nhiệm vụ phân loại, trong đó mục tiêu là phân loại các điểm dữ liệu thành các lớp hoặc danh mục được xác định trước. Ví dụ: trong phân loại hình ảnh, mỗi hình ảnh có thể được gắn nhãn bằng nhãn lớp hoặc danh mục tương ứng (ví dụ: “ô tô”, “đường”, “người”).

Chú thích dữ liệu là một thuật ngữ rộng hơn bao gồm nhiều kỹ thuật khác nhau được sử dụng để nâng cao dữ liệu bằng cách thêm thông tin hoặc chú thích bổ sung ngoài các nhãn đơn giản. Điều này liên quan đến các chú thích chi tiết và cụ thể hơn, chẳng hạn như các hộp giới hạn để phát hiện đối tượng và thậm chí cả các mô tả bằng văn bản hoặc chú thích biểu cảm trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Chú thích dữ liệu cung cấp thêm ngữ cảnh và thông tin chi tiết về dữ liệu, cho phép các thuật toán học máy trích xuất những hiểu biết có ý nghĩa hơn.

Nhìn chung, dán nhãn dữ liệu là quá trình gán nhãn hoặc gắn tag cho các điểm dữ liệu, trong khi chú thích dữ liệu bao gồm nhiều kỹ thuật hơn liên quan đến việc thêm thông tin hoặc chú thích theo ngữ cảnh bổ sung vào dữ liệu. Chú thích dữ liệu có thể bao gồm dán nhãn dữ liệu như một trong các thành phần của nó và nó vượt ra ngoài việc dán nhãn đơn giản để cung cấp các chú thích phong phú hơn và chi tiết hơn cho các tác vụ ML khác nhau.

Việc lựa chọn giữa chú thích dữ liệu và dán nhãn dữ liệu phụ thuộc vào các yêu cầu cụ thể của nhiệm vụ học máy và tính chất của dữ liệu đang được xử lý.

Quy trình dán nhãn dữ liệu 4 bước của chúng tôi

Chúng tôi chuyên phát triển các chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số tùy chỉnh, tận dụng các công nghệ mới nhất để giúp bạn đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình một cách hiệu quả. Các chuyên viên của chúng tôi có thể hỗ trợ tổ chức của bạn khám phá và triển khai các khả năng mới đồng thời giảm thiểu sự gián đoạn và chi phí.

01

THIS IS STEP 1

Vivamus integer suscipit taciti etiam primis tempor sagittis sit euismod libero facilisi aptent felis blandit cursus gravida sociis tempor.

02

THIS IS STEP 2

Vivamus integer suscipit taciti etiam primis tempor sagittis sit euismod libero facilisi aptent felis blandit cursus gravida sociis tempor.

03

THIS IS STEP 3

Vivamus integer suscipit taciti etiam primis tempor sagittis sit euismod libero facilisi aptent felis blandit cursus gravida sociis tempor.

04

THIS IS STEP 4

Vivamus integer suscipit taciti etiam primis tempor sagittis sit euismod libero facilisi aptent felis blandit cursus gravida sociis tempor.

Ngành của bạn sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ các dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi có thể giúp cải thiện hiệu quả quản lý dữ liệu và cung cấp thông tin chi tiết về dữ liệu phong phú hơn để cải thiện mô hình kinh doanh tổng thể.

Thương mại điện tử

Chúng tôi hỗ trợ các công ty thương mại điện tử nâng cao khả năng phân loại sản phẩm, trải nghiệm khách hàng, tiếp thị, quản lý hàng tồn kho và phát hiện gian lận bằng cách cung cấp dữ liệu được gắn nhãn chính xác cho mô hình AI và ML của họ.

Xây Dựng

Trong ngành xây dựng, chúng tôi giúp nâng cao hệ thống AI của khách hàng để dự báo những mối nguy hiểm tiềm ẩn khác, giám sát tiến độ xây dựng, và giảm lượng vật liệu lãng phí.

Bảo Hiểm

Chú thích dữ liệu hỗ trợ việc tạo ra các hệ thống AI hỗ trợ ngành bảo hiểm bằng cách phân tích các yêu cầu y tế, đánh giá thiệt hại, tiến hành đánh giá tài sản, v.v.

Bán lẻ

DIGI-TEXX giúp ghi nhãn và phân loại sản phẩm một cách chính xác, cho phép các nhà bán lẻ đưa ra các đề xuất phù hợp và được cá nhân hóa cho khách hàng

Công Nghệ Ô Tô

Bộ dữ liệu có chú thích của chúng tôi cho phép các thuật toán máy học nhận dạng và diễn giải các vật thể cũng như tình huống khác nhau trên đường, chẳng hạn như biển báo giao thông, người đi bộ và các phương tiện khác. Chú thích chính xác tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các phương tiện tự hành an toàn và đáng tin cậy.

Nếu bạn đến từ lĩnh vực khác, Liên hệ chúng tôi

Điều gì khiến chúng tôi trở thành nhà cung cấp dịch vụ chú thích dữ liệu phù hợp với bạn?

Chúng tôi thấu hiểu mối quan tâm của người tiêu dùng và thay mặt bạn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đáng tin cậy. Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ quản lý dữ liệu chuyên nghiệp.

Giá cả phải chăng

Nền tảng chú thích dữ liệu nâng cao và các đối tác giúp chúng tôi thực hiện các dự án với ngân sách phải chăng.

Độ chính xác dữ liệu

Tại DIGI-TEXX, chúng tôi hiểu rằng độ chính xác của dữ liệu là tiêu chuẩn đầu tiên và quan trọng của khung chất lượng dữ liệu. Chúng tôi kết hợp các công nghệ AI và các chuyên gia của mình để đảm bảo tỷ lệ chính xác cao nhất.

Bảo mật dữ liệu

Thông tin mật sẽ được bảo vệ, và tuyệt đối không được công bố ra bên ngoài nhờ hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) đảm bảo sự tin cậy theo tiêu chuẩn ISO 27001 và tuân thủ nghiêm ngặt Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR).

Lực lượng lao động theo yêu cầu

Để xử lý khối lượng công việc mùa cao điểm cũng như các dự án quy mô lớn, chúng tôi có một lực lượng lao động có thể đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng là các chuyên gia dán nhãn dữ liệu người Việt trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết. Chúng tôi xây dựng một đội ngũ chuyên về các dự án có thể mở rộng quy mô với thời gian hoàn thành nhanh chóng để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Đảm bảo chất lượng

Chất lượng dịch vụ được quản lý bởi nhóm Quản lý chất lượng của chúng tôi để đảm bảo mỗi dự án được thực hiện chuyên nghiệp ở mức chất lượng cao nhất.

Hỗ trợ xuyên suốt 24/7

Đội ngũ quản lý dự án của chúng tôi đảm bảo các yêu cầu của bạn được kiểm soát 24/7.

Năng lực cung cấp dự án mẫu mực của chúng tôi

Các giải pháp ghi nhãn và chú thích dữ liệu của chúng tôi tăng thêm giá trị cho mọi doanh nghiệp (từ doanh nghiệp nhỏ đến lớn) trên toàn thế giới.

20 năm thành tích đã được chứng minh của chúng tôi

DIGI-TEXX VIỆT NAM KỶ NIỆM 20 NĂM

Vươn tới một tầm cao mới

Đội ngũ năng động và giàu kinh nghiệm

DIGI-SPORT

Một ngày hội thể thao sôi động

Tự Động Hóa Quy Trình Tiếp Nhận Khách Hàng

Bảo Hiểm

Xử lý tài liệu thông minh

Yêu Cầu Bồi Thường Bảo Hiểm Tự Động

Bảo Hiểm

Xử lý tài liệu thông minh

Xử Lý Hóa Đơn Toàn Cầu

Hậu cần và chuỗi cung ứng

Giải pháp trích xuất dữ liệu tự động

Liên hệ với chúng tôi

Chia sẻ mục tiêu kinh doanh của bạn với các chuyên gia của chúng tôi và chúng tôi sẽ phản hồi nhanh chóng.

Service form

Tại DIGI-TEXX, chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn và chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ và trải nghiệm trang web tốt nhất. Tham khảo chính sách quyền riêng tư

Nếu bạn muốn liên hệ ngay lặp tức, Gọi cho chúng tôi