Tin tức

Luôn cập nhật những diễn biến mới nhất tại DIGI-TEXX và các chuyên ngành mà chúng tôi phục vụ. Chuyên mục Tin tức của chúng tôi mang đến cho bạn thông tin cập nhật kịp thời về sự phát triển của công ty, xu hướng trong ngành và các câu chuyện tin tức có liên quan.