Life at DIGI-TEXX

Cùng khám phá trải nghiệm văn hóa công ty và những con người tuyệt vời biến DIGI-TEXX trở thành một nơi làm việc lý tưởng. Chuyên mục “Đời Sống Tại DIGI-TEXX” là chuyên mục chia sẻ những câu chuyện của nhân viên, giá trị cốt lõi của công ty và những hoạt động hậu trường thú vị. Nhằm nhấn mạnh cam kết của chúng tôi về một môi trường làm việc năng động và hỗ trợ lẫn nhau.