Life at DIGI-TEXX

Khám phá văn hóa làm việc năng động và con người tại DIGI-TEXX Việt Nam. Tìm hiểu về các thành viên trong gia đình DIGI-TEXX, giá trị của công ty và các hoạt động tại công ty.