DIGI-CONNECT – Dự án CSR đào tạo về kỹ năng xử lý dữ liệu cho đối tượng yếu thế trong kỷ nguyên số

DIGI-CONNECT là dự án được đồng tài trợ bởi Tập đoàn Đầu tư Đức (DEG) và DIGI-TEXX, được quản lý bởi tổ chức phi lợi nhuận – ASSIST Việt Nam từ năm 2020, hướng đến giải quyết tình trạng thiếu nhân viên đã được đào tạo tại nhiều doanh nghiệp Gia công Quy trình Kinh doanh ( BPO).

Dự án là một nền tảng học trực tuyến nhằm tạo cơ hội việc làm trong ngành BPO cho các nhóm yếu thế ở nông thôn Việt Nam. Khi nền kinh tế kỹ thuật số phát triển, DIGI-CONNECT hỗ trợ các công ty BPO đáp ứng nhu cầu về lao động có trình độ, nâng cao tinh thần cho các cộng đồng yếu thế và thúc đẩy nhanh quá trình phát triển bền vững của Việt Nam.

Các nhóm người mà dự án DIGI-CONNECT hướng đến là phụ nữ, người khuyết tật và thanh niên thất nghiệp. Sau khi tốt nghiệp các khóa học, những người thụ hưởng sẽ đạt được các kỹ năng xử lý dữ liệu cần thiết cho ngành BPO, trang bị cho họ những bằng cấp cần thiết để được DIGI-TEXX hoặc các công ty khác trong ngành tuyển dụng.

Xem phỏng vấn người thụ hưởng của DIGI-CONNECT tại đây

Sau một năm hoạt động, DIGI-CONNECT đã đạt được những cột mốc ấn tượng, hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho các nhóm yếu thế ở nông thôn Việt Nam và sự phát triển bền vững cho ngành BPO của quốc gia.

DIGI-TEXX VIỆT NAM mong muốn có thêm nhiều dự án CSR sắp tới để thu hẹp khoảng cách giữa tuyển dụng và đào tạo người khuyết tật cũng như thúc đẩy bình đẳng giới trong việc làm.

RELATED NEWS

DIGI-XTRACT Facilitates Digital Transformation Journey in The Mekong Delta Region

DIGI-XTRACT Thúc Đẩy Hành Trình Chuyển Đổi Số Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

Trong sự kiện Tuần lễ chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Mekong ...
DIGI-TEXX VIETNAM at The Mekong Delta Digital Transformation and Innovation Startup Week 2023

DIGI-TEXX VIỆT NAM tại Tuần lễ Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo Mekong Delta 2023

Vào ngày 18-19 tháng 5, DIGI-TEXX VIỆT NAM rất vinh dự được tham gia sự kiện do ...
DIGI-TEXX 20th Anniversary

DIGI-TEXX VIỆT NAM KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP | Bức phá đến những tầm cao mới

Chúng tôi tự hào đã đạt được cột mốc quan trọng này! 20 năm là dấu ấn ...

SHARE YOUR CHALLENGES