Khoá Học OKRs DIGI-TEXX Lần Thứ Ba Năm 2023 | Một Sự Kiện Hấp Dẫn Và Sâu Sắc

Sau thành công của hai khoá học đầu tiên, DIGI-TEXX tiếp tục tổ chức khoá học OKR lần thứ ba nhằm đưa ra định hướng và mục tiêu rõ ràng cho công ty trong năm nay.

Tất cả các thành viên chủ chốt từ các bộ phận khác nhau của DIGI-TEXX tham gia khoá đào tạo chuyên sâu này để hiểu rõ hơn về mục tiêu của các bộ phận khác.

Trong khoá học lần này, những người tham gia từ cấp quản lý cấp cao nhất đến các nhân viên chia sẻ ý kiến ​​đóng góp của họ để xây dựng một cách tiếp cận chiến lược chuyên sâu, nhằm đạt được mục tiêu đề ra cũng như duy trì những thành tựu hiện tại.

Theo đuổi các mục tiêu mới đòi hỏi kỹ năng quản lý xuất sắc, đặc biệt là kỹ năng quản lý thời gian vì sẽ có rất nhiều nhiệm vụ được giao. Tất cả những người tham gia đã thực hành cách phân loại mức độ ưu tiên của từng nhiệm vụ và đưa ra cách tiếp cận hiệu quả để quản lý thời gian của họ.

Với khoá đào tạo này, DIGI-TEXX muốn thay thế cách tiếp cận cũ quản lý từ trên xuống bằng một phương pháp thiết lập mục tiêu toàn diện hơn, tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả và đầy động lực cho mọi người.

TIN TỨC LIÊN QUAN

DIGI-XTRACT Facilitates Digital Transformation Journey in The Mekong Delta Region

DIGI-XTRACT Thúc Đẩy Hành Trình Chuyển Đổi Số Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

Trong sự kiện Tuần lễ chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Mekong ...
DIGI-TEXX VIETNAM at The Mekong Delta Digital Transformation and Innovation Startup Week 2023

DIGI-TEXX VIỆT NAM tại Tuần lễ Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo Mekong Delta 2023

Vào ngày 18-19 tháng 5, DIGI-TEXX VIỆT NAM rất vinh dự được tham gia sự kiện do ...
Top 10 Sao Khue Award 2023 for DIGI-XTRACT

DIGI-TEXX VIỆT NAM Đoạt Ba Giải Thưởng Sao Khuê 2023

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh tại lễ ...

Leave a Comment

SHARE YOUR CHALLENGES